Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

❃ THIỆN LỚN LÀ NHÂN VÀO, CÀNG GẤP ĐÔI LÊN, CỨ MÃI NHƯ THẾ VẬN MỆNH SẼ ĐỔI

❃ LIỄU PHÀM TỨ HUẤN

❃ LIỄU PHÀM TỨ HUẤN

Tác giả: Cư Sĩ Viên Liễu Phàm
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Siêu

❃ CHUYỂN HỌA THÀNH PHÚC

❃ CHUYỂN HỌA THÀNH PHÚC

Việt dịch: Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến

Số bài: 7
❃ THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN

❃ THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN

Tác giả: Đức Thái Thượng Lão Quân
Việt dịch: Lê Anh Minh

❃ ĐỌC THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN

❃ ĐỌC THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN

Tác giả: Đức Thái Thượng Lão Quân

❃ ĐỆ TỬ QUY VÀ TU HỌC PHẬT PHÁP

❃ ĐỆ TỬ QUY VÀ TU HỌC PHẬT PHÁP

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức
Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

Số bài: 30
❃ TÂM ĐẮC THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN

❃ TÂM ĐẮC THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN

Giảng giải: Pháp Sư Định Hoằng
Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

Số bài: 4
❃ TÂM ĐẮC HỌC TẬP ĐỆ TỬ QUY

❃ TÂM ĐẮC HỌC TẬP ĐỆ TỬ QUY

Giảng giải: Pháp Sư Định Hoằng
Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

Số bài: 12
❃ LUÂN LÝ ĐẠO ĐỨC GIA ĐÌNH

❃ LUÂN LÝ ĐẠO ĐỨC GIA ĐÌNH

Giảng giải: Giáo Sư Vương Nguyên Ngũ

Số bài: 5
❃ HỌC TẬP ĐỆ TỬ QUY, THỰC HÀNH TRONG VIỆC CẢM ƠN VÀ SỬA LỖI

❃ HỌC TẬP ĐỆ TỬ QUY, THỰC HÀNH TRONG VIỆC CẢM ƠN VÀ SỬA LỖI

Giảng giải: Thầy Giáo Hồ Tiểu Lâm
Việt dịch: Cư Sĩ Minh Hải

Số bài: 4
❃ PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP VÀ THỰC HÀNH ĐỆ TỬ QUY ĐỂ ĐI ĐẾN HẠNH PHÚC MỸ MÃN

❃ PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP VÀ THỰC HÀNH ĐỆ TỬ QUY ĐỂ ĐI ĐẾN HẠNH PHÚC MỸ MÃN

Giảng giải: Thầy Giáo Hồ Tiểu Lâm
Việt dịch: Cư Sĩ Minh Hải

Số bài: 14
❃ ĐẠI Ý THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN

❃ ĐẠI Ý THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN

Giảng giải: Thầy Giáo Chu Vịnh Sam
Việt dịch: Cư Sĩ Minh Hải

Số bài: 4
❃ AN SĨ TOÀN THƯ - KHUYÊN NGƯỜI BỎ SỰ GIẾT HẠI

❃ AN SĨ TOÀN THƯ - KHUYÊN NGƯỜI BỎ SỰ GIẾT HẠI

Tác giả: Chu An Sĩ
Việt dịch: Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến

Số bài: 142
❃ AN SĨ TOÀN THƯ - KHUYÊN NGƯỜI BỎ SỰ THAM DỤC

❃ AN SĨ TOÀN THƯ - KHUYÊN NGƯỜI BỎ SỰ THAM DỤC

Tác giả: Chu An Sĩ
Việt dịch: Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến

Số bài: 114
❃ AN SĨ TOÀN THƯ - KHUYÊN NGƯỜI TIN SÂU NHÂN QUẢ

❃ AN SĨ TOÀN THƯ - KHUYÊN NGƯỜI TIN SÂU NHÂN QUẢ

Tác giả: Chu An Sĩ
Việt dịch: Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến

Số bài: 385
❃ AN SĨ TOÀN THƯ - KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SANH TỊNH ĐỘ

❃ AN SĨ TOÀN THƯ - KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SANH TỊNH ĐỘ

Tác giả: Chu An Sĩ
Việt dịch: Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến

Số bài: 5
❃ CẢM ỨNG THIÊN VỰNG BIÊN

❃ CẢM ỨNG THIÊN VỰNG BIÊN

Tác giả: Đức Thái Thượng Lão Quân
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Số bài: 59
❃ CẢI TẠO VẬN MỆNH

❃ CẢI TẠO VẬN MỆNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

Số bài: 2
❃ HỌC GIÁO DỤC THÁNH HIỀN THAY ĐỔI VẬN MỆNH ĐỜI NGƯỜI

❃ HỌC GIÁO DỤC THÁNH HIỀN THAY ĐỔI VẬN MỆNH ĐỜI NGƯỜI

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức
Việt dịch: Cư Sĩ Tống Như Cường

Số bài: 4